Top

بسته آموزشی ترم اول(۵ تا ۱۲ سال) برای هر دو گروه سنی 5 تا 7 سال و 8 تا 12 سال

زمان تحویل: ۴ تا ۶ روز پس از ثبت سفارش

تحویل حضوری نداریم

این بسته آموزشی برای همه فراگیران چرتکه در هر دو گروه سنی 5 تا 7 سال و 8 تا 12 سال

در شروع ترم 1 در اختیار فراگیران قرار میگیرد.

لازم به ذکر است این بسته تنها برای 1 بار خریداری میگردد و در ترمهای بعد فقط کتاب تمرین مربوط به همان ترم لازم است که از طریق همین سایت قابل سفارش می باشد

اقلام آموزشی داخل پک برای هر دو گروه سنی یکسان است و تفکیک جنسیتی برای این محصول وجود ندارد

در صورت تمایل، اقلام داخل پک آموزشی به صورت جداگانه نیز قابل تهیه میباشند.

لطفا پس از ثبت نام در مرکز برگزار کننده کلاس پک را خریداری نمایید و پس از ثبت سفارش نیازی به تماس تلفنی جهت تایید نیست

در صورت وجود هرگونه خطا در ثبت سفارش میتوانید با شماره های مندرج در سایت و همینطور برگه اطلاع رسانی با همکاران ما در پشتیبانی تماس بگیرید
زمان تحویل: ۴ تا ۶ روز پس از ثبت سفارش

تحویل حضوری نداریم

این بسته آموزشی برای همه فراگیران چرتکه در هر دو گروه سنی 5 تا 7 سال و 8 تا 12 سال

در شروع ترم 1 در اختیار فراگیران قرار میگیرد.

لازم به ذکر است این بسته تنها برای 1 بار خریداری میگردد و در ترمهای بعد فقط کتاب تمرین مربوط به همان ترم لازم است که از طریق همین سایت قابل سفارش می باشد

اقلام آموزشی داخل پک برای هر دو گروه سنی یکسان است و تفکیک جنسیتی برای این محصول وجود ندارد

در صورت تمایل، اقلام داخل پک آموزشی به صورت جداگانه نیز قابل تهیه میباشند.

لطفا پس از ثبت نام در مرکز برگزار کننده کلاس پک را خریداری نمایید و پس از ثبت سفارش نیازی به تماس تلفنی جهت تایید نیست

در صورت وجود هرگونه خطا در ثبت سفارش میتوانید با شماره های مندرج در سایت و همینطور برگه اطلاع رسانی با همکاران ما در پشتیبانی تماس بگیرید